19 juli 2016

Dow Benelux B.V. Terneuzen Live

Dow Terneuzen gaat gebruik maken van elektronisch aanmelden middels UAB-Online. Dit betekent voor u dat u zich vanaf heden elektronisch moet gaan aanmelden.

  • Alleen binnenvaart
  • Aanmelding 12 uur van te voren
  • Formulieren UAB-Online
    • Laad formulier: Aanmelden voor het laden van een product.
    • Los formulier: Aanmelding voor het lossen van een product.
    • Wachtplaats formulier: Aanmelding aankomst wachtplaats. Let op! Gebruik dit formulier alleen wanneer u niet direct terecht kan bij Dow.
  • Terugmelding Dow binnen 2 uur

Bij het aanmelden zal u de nodige data moeten ingeven via UAB-Online waarna de aanmelding kan worden verstuurd. Deze aanmelding komt terecht bij Dow operations en zal in behandeling worden genomen waarna u een terugmelding ontvangt.