4 december 2013

Uniforme Aanmelding Barges – Pilot UAB

Op verzoek van de Verladers Overleg Werkgroep (VNPI) heeft Bureau Telematica Binnenvaart  een pilot opgezet voor een online aanmeldsysteem waarmee tankschepen hun aankomst kenbaar maken bij een tankterminal. Hierdoor kunnen de aangesloten tankterminals tijdig beschikken over de informatie die zij nodig hebben voor hun interne processen, direct bij aankomst van de schepen. De terminals verzorgen op basis van de hen toegezonden informatie binnen een uur een terugmelding naar de schippers. Tankschepen mogen zich via internet melden, als ze binnen een uur ‘voor de kant’ kunnen zijn bij de deelnemende terminal.

In bepaalde gevallen heeft de aanmelding een nominatiefunctie: “de order is bekend bij het bedrijf”. Het systeem is eenvoudig van opzet en biedt mogelijkheden om op te schalen. De demonstrator UAB levert een eerste aanzet  naar verdere standaardisatie in het uitwisselen van informatie tussen tankschepen en tankterminals.

Bij uiteenlopende tankterminals wordt van schepen meestal dezelfde basisinformatie verlangd. UAB brengt lijn in de verschillende procedures om de komst van een tankschip op een terminal kenbaar te maken. De onveranderlijke gegevens van een schip hoeven met UAB niet steeds opnieuw ‘ingeklopt’ te worden. Veranderlijke informatie kan per terminal verschillend zijn. UAB laat zien welke informatie een specifieke terminal van de schipper wenst te ontvangen. Tankschepen treffen ‘één loket’ aan, waarbij ze zich op een vergelijkbare manier kunnen melden bij diverse terminals.

De webapplicatie is zo opgezet dat de deelnemende tankterminals in een later stadium koppelingen kunnen aanbrengen met de interne IT-systemen in eigen huis.  Hiermee kan een terminal interne processen verder optimaliseren en efficiencyverbetering bereiken.  Ook voor binnenvaartondernemers kan de portal gemak opleveren en verbetering van de uitwisseling van informatie. Het is uiterst bemoedigend dat de deelnemers hun gezamenlijke belang onderkennen en bereid zijn te investeren in deze applicatie. UAB is een essentiele stap op weg naar standaardisatie in het berichtenverkeer in de tankvaart!

Deelnemende terminals:

 • Botlek Tank Terminal
 • BP Raffinaderij Rotterdam BV
 • Kuwait Petroleum Europoort B.V.
 • Lyondellbasell Chemie Nederland B.V.
 • Odfjell Terminals Rotterdam B.V.
 • Oiltanking Amsterdam B.V.
 • Service Terminal Rotterdam
 • Shell Nederland Raffinaderij B.V.
 • Total Raffinaderij Nederland B.V.
 • Vopak Oil Rotterdam B.V.
 • Vopak Chemie Rotterdam B.V.

 Bron artikel: website Bureau Telematica Binnenvaart