Uniform aanmelden (de basis)

Schepen sneller op en van de steiger

Als loadingmaster wilt u natuurlijk zo snel mogelijk beginnen met het laden of lossen. UAB-Online maakt dit mogelijk. Dankzij het gestandaardiseerde proces optimaliseert u de steigerbezetting. En dat is nog niet alles.

Want het systeem waarborgt ook de vastlegging van de communicatie en de overdracht tussen shifts. Customer Service is blij omdat UAB-Online de aanvangstijd van de demurrage vastlegt. En surveyors zijn eerder bij het schip, omdat ze sneller op de hoogte zijn van de status.

Zó ondersteunen en ontzorgen we de loadingmaster


Alle benodigde data beschikbaar zonder telefonisch contact

1

Eén plek voor alle data van de aanmelding

2

Eén overzicht van alle communicatie met de schippers

3

Voordeel voor de schippers

Ook schippers zijn bekend met het proces. Zij profiteren dankzij UAB-Online van één uniforme aanmeldwijze bij de meeste terminals in Nederland en België. Inderdaad, terminals bepalen zelf welke gegevens schippers moeten aanleveren als die komen laden of lossen. Toch is het proces voor de schipper duidelijk. Want de schipper meldt zich aan via UAB-Online, ontvangt via UAB-Online een terugkoppeling en heeft inzicht in de actuele status van de aanmelding en bijbehorende informatie.

Dat scheelt tijd en voorkomt fouten

De schipper krijgt ondersteuning bij het invullen van de gegevens. Hij hoeft zijn stamgegevens (van ENI-nummer tot laad/los-werkinstructie) maar één keer in te vullen. Want die staan voortaan automatisch ingevuld. De schipper hoeft dus alleen de gegevens over de aankomst en de te laden of te lossen producten in te voeren. Dat scheelt veel werk en voorkomt fouten.

Natuurlijk wilt u er zeker van zijn dat een schipper zich in de buurt van uw terminal bevindt. Tip: gebruik de aanmeldtijd van UAB-Online als basis voor de demurrage-afspraken. Lees meer

Geeft u een schipper een terugkoppeling? Met de Surveyor-module koppelt u direct een surveyor. Meer over de surveyor-module