Digitale laad-losovereenkomst voor de binnenvaart

Voorkom dubbel werk en bespaar tijd

Veel gegevens die u voor de ADN-checklist nodig heeft, legt u ook vast in de drietalige laad-losovereenkomst die u samen met de schipper invult en ondertekent. Dit kost onnodig veel tijd. Bovendien kan dit zorgen voor fouten. Hoe u dit voorkomt? Met de koppeling tussen de digitale ADN-checklist en uw laad-losovereenkomst.

De applicatie vult de basisgegevens alvast voor u in vanuit de UAB-aanmelding. Daarna stroomt de data geruisloos door naar de ADN-checklist.

Volop voordelen voor loadingmaster en schipper

De digitale laad-losovereenkomst heeft nogal wat voordelen. Zoals: de eenvoudige invoerwijze, hulp bij het selecteren van de juiste vervoersnaam, geïntegreerde berekeningen en validatie op maximale snelheden. Dit verhoogt de veiligheid en waarborgt een correcte vastlegging van de afspraken. Na ondertekening ontvangt u beiden – loadingmaster en schipper – de VOW-overeenkomst in pdf.

Overigens kan de digitale laad-losovereenkomst ook standalone werken. Bijvoorbeeld voor ladingen die niet onder het ADN vallen.

Ook handig: onze digitale CDNI-losverklaring

Na het lossen kunt u digitaal de CDNI-losverklaring opmaken. Ook hierbij profiteert u van de gegevens die u al had ingevoerd.