Digitale ADN-checklist voor de binnenvaart

Neem de aanmeldgegevens automatisch over naar de ADN-checklist

Het invullen van ADN-checklists kost nogal wat tijd op de steiger. Bovendien is er het risico van fouten, een ongeluk of een boete. Gelukkig kan het veiliger, sneller en beter. Met de digitale ADN-checklist van UAB-Online.

Zoveel mogelijk vooraf ingevuld

Onze digitale checklist (goedgekeurd door IL&T en Port of Antwerp) wordt zoveel mogelijk vooraf ingevuld met de bij ons beschikbare informatie. Denk aan informatie uit de aanmelding en de laad-los-overeenkomst. Of aan informatie die we via een API-koppeling uit uw backofficesysteem halen.

In eigen taal voor loadingmaster en schipper

De ADN-checklist is beschikbaar in 4 talen. De loadingmaster en schipper lezen de vragen in de checklist dus in hun eigen taal. U vult de ADN-checklist samen in, op een explosievrije tablet. Dankzij een speciale tool selecteert of creëert u eenvoudig de juiste vervoersnaam. Na ondertekening ontvangen de terminal en de schipper de ADN-checklist in pdf-formaat.

De voordelen van onze digitale ADN-checklist? Minder foutkans én een enorme tijdsbesparing op de steigers.

Nog meer tijd besparen?

Combineer de ADN-checklist met de laad-losovereenkomst