Feedback website

Met feedback-website duidelijkheid vóór aankomst

Wilt u de schipper vóór aankomst duidelijkheid geven over diverse zaken? Breid de feedback-website uit met relevante functionaliteiten.

Statische en actuele informatie

Via de feedback-website kunt u schippers statische en actuele informatie geven zoals:

  • de wijze van aanmelden
  • regels op en om de terminal
  • bemanningswissels
  • steigerinformatie
  • noodprocedures
  • belangrijkste telefoonnummers
  • laatste ontwikkelingen op de terminal

Het telefoonverkeer reduceren?

Wilt u het telefoonverkeer tussen de terminal en de schipper tot een minimum beperken? Breid de feedback-website dan uit met loginfunctionaliteit en publiceer de steigerplanning, voor schippers, surveyors, klanten en traders.