Voor de nieuwe CDNI documentatie voor de Europese binnenvaarttankers die op 1 juli van kracht wordt, heeft software-innovator UAB-Online een digitale methode ontwikkeld om operators van liquid bulk te helpen de losverklaring foutloos in te vullen.

Het CDNI verdrag beschrijft internationale regels voor de juiste afvoer van gasvormige residuen en behandelt belangrijke milieukwesties rondom het ontgassen van tankers in de open lucht. Dit omvat luchtvervuiling, gezondheidsrisico’s, schade aan ecosystemen en geurhinder, voornamelijk als gevolg van de vrijgave van vluchtige organische stoffen (VOS) en andere schadelijke stoffen. De CDNI verbiedt het ontgassen in de open lucht voor schepen die specifieke gevaarlijke ladingen vervoeren, vooral die welke schadelijke VOS vrijgeven. In de nieuwe CDNI losverklaring dienen partijen nu ook informatie vast te leggen over de gasvormige ladingrestanten.

Hans Bobeldijk, CEO van UAB-Online, zegt: “Het is belangrijk voor het milieu om ontgassing in de open lucht te voorkomen. De eerste stappen zijn gezet, maar we zien dat de nieuwe regels de losverklaring ingewikkelder maken, wat leidt tot menselijke fouten en discussies tussen handhavingsinstanties, binnenvaartschepen en terminals. Om die reden hebben we samengewerkt met belangrijke overheidsinstanties om een digitale methode te ontwikkelen waarmee de nieuwe CDNI losverklaring eenvoudig, foutloos en zonder discussie kan worden ingevuld.”

UAB-Online heeft samengewerkt met Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), en Transafe, een toonaangevend bedrijf dat gespecialiseerd is in het verbeteren van processen op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu, kwaliteit en beveiliging, bij het ontwikkelen van de digitale methode voor het invullen van de CDNI-verklaring.

Volgens Cristiaan Heuvelman, Managing Director van Transafe, “Verbetert de nieuwe digitale versie van de CDNI losverklaring de kwaliteit van naleving aanzienlijk. Door menselijke fouten te minimaliseren en het proces te stroomlijnen, zorgt het ervoor dat operators milieunormen beter naleven, waardoor het risico op niet-naleving en bijbehorende boetes wordt verminderd.”

De digitale CDNI-verklaring ontwikkelt door UAB-Online biedt talrijke voordelen voor tankeroperators, waaronder: een format bestaande uit vijf eenvoudige vragen om de CDNI snel en foutloos in te vullen met een integratie van de verboden stoffen tabel; de mogelijkheid om de CDNI voor te bereiden voor of tijdens het bezoek aan een terminal; beschikbaar in overeenstemming met de bewaartermijn van de CDNI; automatische delen met schip en terminal via e-mail met een niet-wijzigbare, beveiligde PDF; en de mogelijkheid om bewijs van eenheidstransport of verenigbare lading direct aan het bestand toe te voegen.

De digitale CDNI-verklaring van UAB-Online is per direct beschikbaar en vervangt de versie van 2017 waarop veel klanten van UAB-Online jarenlang hebben vertrouwd. Om naleving van de belangrijke milieuregels die door CDNI worden gedekt te stimuleren, biedt UAB-Online een gratis versie aan voor nieuwe klanten, in een “Light” pakket.