Een veilige en efficiënte binnenvaart in heel Europa

Over UAB-Online

Sinds de overname van UAB-Online door InterTransIS, in 2018, is het product continu in ontwikkeling. De in 2008 opgezette applicatie is getransformeerd van ‘uniforme aanmelding binnenvaart’ naar ‘uniforme afhandeling binnenvaart’. Denk hierbij aan digitale oplossingen voor de ADN-checklist, VOW-overeenkomst, CDNI-losverklaring, timesheets en het digitaal ondertekenen van bestanden.

Voorheen lag de focus op de wensen van de terminal. Sinds 2018 hebben we enorme stappen gezet om de totale keten te betrekken: van bevrachter tot surveyor. Want als de hele keten meedoet en de afstemming optimaal is, dan is er nog meer besparing te behalen.

Visie

Een veilige en efficiënte binnenvaart in heel Europa

Missie / strategie

We leveren generieke, koppelbare applicaties die direct voordeel opleveren voor de gebruiker, op het gebied van efficiency en veiligheid. Indirect leveren onze applicaties voordeel op voor de gehele keten. We ontwikkelen deze applicaties bottom-up, vanuit de wensen en eisen van gebruikers.

In nauwe samenwerking met alle partijen in de keten

STREVEN NAAR HET BESTE


Bas

Dave

Gert

Hans

Jerom

Marijn

Sohijb