Digitale Ship Shore Safety Checklist

Digitale ISGOTT veiligheidschecklist inclusief operational arrangements

Het inscannen van verfrommelde, verwaaide en nat geworden papieren behoort tot het verleden. Vanaf nu vul je de Schip Shore Safety checklist en de daarbij behorende operational arrangements digitaal in. Samen met de verantwoordelijke aan boord worden alle checks nagelopen, daarnaast kunnen ook alle rechecks worden ingevoerd.

De voordelen:

  • Tijdbesparing op de steiger door het sneller invullen van de checklist
  • Tijdbesparing bij de backoffice doordat de document goed leesbaar zijn en niet ingescand hoeven te worden
  • Kostenbesparing bij het drukken van de, in het algemeen, dure SSSC boekwerken.